Statybos procesų valdymas

UAB „Aikus“

UAB „Aikus“

Objekto – KOP aviacijos bazės Šiauliuose infrastruktūros plėtra, praplėčiant naikintuvų peroną ir įrengiant krovinių paskirstymo zoną, pastato Ekstremalių operacijų vadavietės, statybos projektasm statybos darbų priežiūros vykdymas ir kontroliavimas.

Informacija apie projektą