Statybos procesų valdymas

Energetinis sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Sertifikavimo atlikimas atliekamas vadovaujantis įmonėje patvirtintu Darbo reglamentu, kuris nusako pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto darbo tvarką bei su pastatų energinio naudingumo sertifikavimu susijusių procedūrų vykdymą.

Pastatų sertifikavimas privalomas:

  • Statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu.

Parašykite mums