Statybos procesų valdymas

Projektų valdymas

Projektu valdymas – paslauga, kurios pagrindinis tikslas būti kliento atstovu. Statybos valdymas – statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu.

Kaip valdomas projektas:

 • Projekto informacijos koncentracija ir jos prieinamumas (informacija saugoma serveryje, apsaugota);
 • Naudojami projekto valdymo įrankiai;
 • Projekto informacija pildoma ir atnaujinama visų projekto proceso dalyvių pagal suteiktus įgaliojimus;
 • Projektas valdomas tiksliai paskirsčius uzduotis,  jas tinkamai planuojant;
 • Procedūrų vadovo išdėstymas laiko bei funkcijų grafike – schemoje, įgyvendinimo sekimas.

Projekto eigai valdyti reikalinga ši informacija (projekto valdymo įrankiai):

 • Projekto sutartinė medžiaga (sutartis, pirkimo medžiaga, projekto išeities dokumentai, investicinė projekto struktūra, projekto techninė informacija ir leidimai);
 • Projekto direktorija (projekto kontaktų suvestinė);
 • Projekto grafikas;
 • Projekto užduotys ir jų eiga;
 • Projekto pasitarimų protokolų suvestinė;
 • Informacijos poreikio registras;
 • Projekto neatitikčių registras;
 • Savaitinė ataskaita;
 • Projekto defektų ir problemų sąrašas;
 • Mėnesio, ketvirčio, pusmečio ir projekto užbaigimo ataskaitos;
 • Projekto rizikos ataskaita;
 • Projekto pakeitimų registras.

Parašykite mums