Statybos procesų valdymas

Kokybės, aplinkos apsaugos ir privatumo politika

  • Siekiame išsiskirti rinkoje išsamiomis vietinės ir užsienio statybų rinkos žiniomis, patikima ir profesionalia komanda.
  • Turime ir plečiame patikimų subrangovų ir verslo partnerių tinklą vietinėje rinkoje ir pasaulyje.
  • Norime, kad klientas jaustųsi komfortiškai ir saugiai, todėl bendraujant su klientais taikome „Atviros knygos“ politiką , ypatingą dėmesį skiriame išsiaiškinti ir įgyvendinti kliento verslo poreikius, užtikrinti reglamentuojančių teisinių reikalavimų vykdymą.
  • Siekiame perkelti į Lietuvą tarptautinę projektų valdymo praktiką, mažinti neigiamą projektų poveikį aplinkai. Profesionaliu projektų valdymu taupysime kliento laiką ir pinigus.
  • Norime dirbti ir tobulėti sistemingai, todėl įdiegėme ir nuolat geriname kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Privatumo politika:Ši Privatumo politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome, Jums naudojantis UAB „Statybų procesų valdymas“ interneto svetaine www.stav.lt.

Jūsų duomenų, kurie renkami UAB „Statybų procesų valdymas“ interneto svetainėje www.stav.lt, tvarkytoja ir duomenų valdytoja yra UAB „Statybų procesų valdymas“.

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums per interneto svetainę www.stav.lt. Šioje Privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Kreipimosi forma

Mes naudojame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir Jūsų užklausos turinį), kuriuos įvedėte į mūsų interneto svetainės www.stav.lt „Kontaktų“ skiltyje esančią užklausos formą, tuo tikslu, kad pateiktume atsakymus į Jūsų pateiktas užklausas, remdamiesi teisėtu interesu ir informacijos saugumo kontrole bei konfidencialumo reikalavimais. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime atsakyti į Jūsų užklausą. Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas rengimo tikslu saugomi ne ilgiau kaip 1 metus.

Karjera

Mes tvarkome kandidatų, kurie el. paštu info@stav.lt, naudodamiesi mūsų interneto svetainės skyriumi „Karjera“ ar per darbo paieškos portalus, atsiuntė mums savo CV ir asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, CV ir motyvacinį laišką) darbuotojų atrankos tikslu. Šie kandidatų asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto prašymu, kad galėtume atlikti veiksmus iki darbo sutarties pasirašymo. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, mes negalėsime pakviesti Jūsų pokalbiui ir įvertinti Jūsų kandidatūros į darbo vietą.

Vykdydami atranką į darbo vietas, tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesine kompetencija ir savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome ypatingų kandidatų asmens duomenų, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

Mes saugome kandidatų asmens duomenis tol, kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Pasibaigus atrankos į konkrečią vietą laikotarpiui, ištriname kandidatų atsiųstą CV ir kitus duomenis, išskyrus atvejus, kai esame gavę kandidato sutikimą jo arba jos asmens duomenų tvarkymui ilgiau, kad galėtume siūlyti darbo vietą. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus.

Duomenų perdavimas

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti joje esančius duomenis. Šie asmenys gali būti duomenų bazės programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazės administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir t.t. Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tretiesiems asmenis tik kai to reikalauja taikomi įstatymai, pavyzdžiui, vyriausybės arba teisėtvarkos institucijoms, kaip antai, policijai arba priežiūros institucijoms, arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba klientų, darbuotojų arba išteklių saugumą.

Paslaugų kokybė

Suteiktų paslaugų kokybės įvertinimo tikslu, mes galime tvarkyti Jūsų pasirinkimą susisiekti su Jumis ir Jūsų asmens duomenis, gautus mums teikiant Jums paslaugas, t. y. Jūsų vardą, pavardę, pareigas, bendrovės pavadinimą ir pramonės šaką, kurioje veikia Jūsų atstovaujama bendrovė, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, faktą, ar Jūsų atstovaujama bendrovė yra mūsų klientas, sąsają su vykdytais ir kitais projektais.

Šie asmens duomenys bus tvarkomi 3 metus, remiantis Jūsų sutikimu.

Duomenų apsauga

Mes tvarkome duomenis, remdamiesi duomenų saugos ir tvarkymo reikalavimais, nustatytais Europos Sąjungos reglamente 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir Lietuvoje taikomais duomenų apsaugos įstatymais. Mes imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti, kad perduodami, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys nebūtų netyčia ar neteisėtai sunaikinti arba prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar sudarytos sąlygos su jais susipažinti.

Jūsų teisės

Jūs turite šias su Jūsų asmens duomenimis susijusias teises:

1) teisę prašyti, kad leistume susipažinti su asmens duomenimis ir juos ištaisytume arba ištrintume, arba apribotume duomenų tvarkymą;
2) teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
3) teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir teisę netrukdomai persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisę į duomenų perkeliamumą);
4) teisę atšaukti sutikimą;
5) teisę pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai (Juozapavičiaus 6, Vilnius, Lietuva; el. paštas ada@ada.lt).

Jeigu norite pasinaudoti šiomis teisėmis arba turite klausimų dėl mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis į mus adresu privacy@stav.lt.