Statybos procesų valdymas

Techninis auditas

Techninis auditas atliekamas vykdant tik pastato bei jo dalių, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų vizualią apžiūrą bei foto fiksaciją. Atliekant techninį auditą vertinama kiek statinio projektiniai sprendiniai ir faktinis jų įgyvendinimas atitinka teisės aktus, kurie galiojo tuo metu kai statinys buvo projektuojamas ir statomas.

Parašykite mums