Kontaktinė informacija

UAB „Statybos procesų valdymas“

icon_widget_image Kalvarijų g. 1, LT-09310, Vilnius icon_widget_image +370 682 69828 icon_widget_image info@stav.lt AB bankas Swedbank LT537300010130211708 Įmonės kodas: 302712234 PVM mokėtojo kodas LT100006661510
linkedin
Image Alt

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statybos techninė priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Profesionaliai atliekama techninė priežiūra glaudžiai susijusi su projekto valdymo funkcija ir technologijomis. Techninis prižiūrėtojas dalinai yra ir užsakovo konsultantas tecniniais klausimais, stipriais įtakojantis planavimo, projektavimo, statybos ir užbaigiamuosius procesus.
Statinio statybos techninė priežiūra yra privaloma nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas) – fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą techninio profilio aukštąjį išsimokslinimą, atestuotas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas statytojui (užsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai, atlieka statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) bendrosios techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, jos vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Techninės priežiūros vadovas privalo:

  • tikrinti, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
  • kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
  • tikrinti atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoti statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
  • tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
  • kartu su rangovu rengti dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti;
  • atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Fidic inžinierius: FIDIC – tai Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils abreviatūra, apibūdinanti Tarptautinę konsultuojančių inžinierių federaciją prancūzų kalba, nes ją 1913 m. įkūrė trys prancūzakalbės šalys – Belgija, Prancūzija ir Šveicarija.  Federacijos paskirtis – ginti šalių asociacijų – Federacijos narių profesinius interesus ir jiems platinti atitinkamą informaciją. Šalių asociacijų vardu, Federacija pasauliniu lygiu gina ir įgyvendina projektavimo/konsultavimo pramonės strateginius tikslus. Šalių asociacijos įsipareigoja laikytis FIDIC įstatų, poįstatyminių dokumentų ir politinių pareiškimų, teikti paslaugas sutinkamai su Etikos kodeksu, profesine kompetencija bešališkos ir atviros konkurencijos pagrindu. Nacionalinei asociacijai priklausančios projektavimo/konsultavimo įmonės šalia savo ženklo gali naudoti FIDIC logo, kurio naudojimo teisė yra griežtai kontroliuojama.

Stav.lt svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Stav.lt slapukų politika.

Sutinku