Statybos procesų valdymas

Rizikų valdymas

Svarbus faktorius prieš draudžiant, planuojant statyti, statant, pastačius objektus – techninis rizikos įvertinimas. Rizika profesionaliai vertinama atliekant detalią objekto analizę. Po objekto įvertinimo suformuojamos rizikos veiksnių grupės, jų tikėtinas veikimo faktorius, galimos pasekmės.

Kaip atrodo rizikos valdymo eiga:

Kategorija Rizikos aprašymas Rezultatas Esamas rizikos lygis Kada iškeltas Ankstesnis vertinimas Rizikos valdymo planas Rizikos sukėlėjas Laiko grafikas Įvykdymo data

Parašykite mums